You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

NAGYBECSKEREK – A Vackor iskolába indul! elnevezésű beiskolázási programnak köszönhetően Nagybecskereken három-négyszeresére nőtt azoknak a kis-elsősöknek a száma, akik őszre magyar nyelven indulnak majd iskolába. A Kolibri iskoláskor előtti intézményben csak két magyar-ajkú gyerek van, a Magyar Nemzeti Tanács aktivistáinak viszont sikerült több szülőt is rábeszélni a magyar tagozatra.

ÚJVIDÉK – Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kijelentette, hogy amikor a politikának a médiára gyakorolt nyomásáról van szó, akkor nem azoknál a kisebbségi médiumoknál van probléma, amelyeknek a kisebbségi nemzeti tanácsok az alapítói. „A média depolitizációját még véletlenül sem a kisebbségi médián keresztül kell végrehajtani, mert nem ott rejlik a probléma gócpontja. Ugyanakkor, ha általánosságban sikerül a médiát nagyobb mértékben megszabadítani a pártpolitikai befolyás alól, akkor természetesen a kisebbségi médiában is mindent el kell követni azért, hogy megtörténjen az esetleges közvetlen politikai befolyástól való szabadulás – fűzte hozzá Korhecz. – Visszautasítok minden olyan bizonyítási kísérletet, amely szerint a szerbiai médiumok mentesek a politikai pártok befolyásától, a kisebbségi médiumok azonban nem. A nemzeti tanácsok jogosítványai a média vonatkozásában, amelyeket az alkotmányban rögzítettek, nem képezik alku tárgyát. Nem képzelhető el egy olyan helyzet, amelyben a kisebbségi médiumok mentesek a nemzeti tanácsoktól. A nemzeti tanácsok felelősségi viszonyát a kisebbségi médiumok irányába az alkotmány garantálja.” – mondta a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

SZABADKA – Állásfoglalást fogadott el a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági közbiztonság kérdéséről. Ezt eljuttatja a kormányfőnek, a kabinet első alelnökének és az igazságügyi miniszternek.
Az MNT nyomatékkal hangot ad a folyamatosan növekvő erőszak miatti aggodalmának. A bűnesetek és incidensek a többnemzetiségű településeken különösen veszélyesek, és a szerb–magyar megbékélést is hátráltatják. Csak közös erőfeszítéssel lehet a problémákat orvosolni.

ÓBECSE – Az óbecsei Labud Pejović Gyermekkertben tartottak továbbképzést a magyar csoportokban tanító óvodapedagógusok részére. Az egynapos képzést a Magyar Nemzeti Tanács és a magyarországi Bethlen Gábor Alapot kezelő Zrt. támogatásával szervezték meg.

A Magyar Nemzeti Tanács ez év januárjában tájékotatást kért a Belügyminisztérium Közlekedési Rendőrségi Hivatalától gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti vizsga magyar nyelvű lebonyolításával kapcsolatban. A kérelmet több gépjárművezető-tanfolyamot szervező autósiskola megkeresése indokolta. Állításuk szerint az új közlekedésbiztonsági törvény rendelkezésivel összhangban zajló gépjárművezetői vizsgák elméleti része, magyar nyelvű tesztkérdések hiányában, csak szerb nyelven történik, történhet.

Sagmeister Péity Laura festőművész kiállításának megnyitójára 2013. január 31-én, csütörtökön 18.00 órakor kerül sor a szabadkai Magyar Ház földszinti tanácstermében. A kiállítást Náray Éva nyitja meg.

TEMERIN – Lakossági Fórum vendége volt Korhecz Tamás. Az MNT elnöke beszámolt az eddigi eredményekről és a jövőbeni feladatokról.

ZENTA – A Magyar Nemzeti Tanács a társalapítója a Zentai Magyar Kamaraszínháznak és a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központnak.

ÚJVIDÉK – Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint csorbul a kisebbségi hivatalos nyelvhasználat azzal, hogy az újvidéki hatóság a városi buszok irányjelző feliratait latin betűsről cirillre cserélte, arra hivatkozva, hogy fontos a cirill betűkhöz való visszatérés a vajdasági székvárosban.
Külön bosszantó, hogy az alpolgármester úr rosszul értelmezte a törvényeket, közben néha sértő kijelentéseket is tett. Jó lenne, hogy ha a városvezetés világosan megfogalmazná az álláspontját ezzel kapcsolatban, és visszafognák magukat a gyakran elhamarkodott és tudatlanságról árulkodó kijelentésekkel – fogalmazott Korhecz Tamás.

SZABADKA - Az MNT nyelvhasználati bizottsága idén első alkalommal ítélt oda díjat azoknak, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak a magyar nyelv hivatalos használatának terén.

A Szerb Nemzeti Bank közép-árfolyama

MTI felhasználó