You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ÚJVIDÉK – Az újvidéki Első Vajdasági Brigád Általános Iskola Szülői Tanácsa egész sor intézkedést javasolt annak érdekében, hogy Vajdaság székvárosában nagyobb biztonságban legyenek a diákok, miután gyakorivá vált az erőszak a fiatalok körében. A szülők által kezdeményezett ülésen részt vettek a rendőrség, a városi és a tartományi hatóságok és a média képviselői is, és arról tanácskoztak, milyen intézkedésekkel lehetne megszüntetni vagy csökkenteni a kiskorúak körében megnyilvánuló erőszakot. Jelena Desnica, a Szülők Tanácsának tagja felszólította a szülőket, hogy ne legyenek közömbösek az erőszakkal szemben, hanem beszélgessenek el a gyermekeikkel erről, és nagyobb figyelmet szenteljenek annak, hogy hol és kikkel töltik az idejüket.

MUZSLYA – Ötödik éve találkoznak időnként a Közép-és Dél-Bánát-i magyar iskolák igazgatói, hogy az aktuális oktatásügyi témákról beszélgessenek. Az utóbbi összejövetelre meghívták mgr. Deli Andort, tartományi oktatási titkárt.

ÚJVIDÉK – A telepi létesítmény néhány éve épül, voltak ugyan anyagi nehézségek, de úgy tűnik, belátható időn belül lakhatóvá válik a kollégium.

Az újvidéki Magyar Tanszék a kreatív írás és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében esszéíró pályázatot hirdet az Újvidéki Egyetem hallgatói, mesterhallgatói és doktoranduszai számára.
A magyar nyelvű pályaművek terjedelme 3-10 gépelt oldal, átadásuk határideje 2013. március 31.

A jeligés kéziratokat a Magyar Tanszék postacímére várjuk. A jelige feloldását, a pályázó teljes nevével és e-mail címével külön, zárt borítékban kell mellékelni az esszé szövegéhez.

ÚJVIDÉK – Az Újvidéki Egyetem rektorátusának új épületét május végéig befejezik – jelentette be ma Bojan Pajtić vajdasági kormányfő. Pajtić a közgazdasági karon nyilatkozva azt mondta, hogy az elmúlt négy évben a tartományi költségvetésből több mint 5 milliárd dinárt ruháztak be a tudományt és az oktatást szolgáló infrastruktúrába és újításokba.

ZENTA – A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, meg a Bolyai Farkas Alapítvány A Magyarul Tanuló Tehetségekért matematikai, informatikai és képzőművészeti téli tábort szervezett az általános iskolák hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulói részére. A kreatív foglalkozás ma fejeződött be.

BÁCSKOSSUTHFALVA – Tegnap kezdetét vette az a konferenciasorozat, amelyen magyarországi szakemberek ismertetik az Európai Unió agrárpolitikáját és a várható piaci versenyhelyzetre is igyekeznek felkészíteni a vajdasági gazdákat.

ZENTA – Mi van ott benn? – ez volt a címe annak a zentai művészetterápiás foglalkozásnak, amelyre három napon át várták az általános iskolák alsós tanulóit.

ÚJVIDÉK – A 155 jelentkező közül minden források igénybevételével is mindössze 37 diákokat tudtak támogatni.

ZENTA – Az idei év a külhoni magyar óvodák éve. Az elmúlt hónapokban szinte az egész Kárpát-medencében rendszeresen szerveztek módszertani továbbképzéseket az óvodapedagógusok számára. A múlt szombaton Szabadka, ma pedig Zenta volt a helyszín.

A Szerb Nemzeti Bank közép-árfolyama

MTI felhasználó