You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Az ösztöndíjat 2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alapította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel együttműködve a külhoni magyar jogásztársadalom megerősítése, fejlesztése érdekében. A program szakmai részének megvalósításában a Budapesti Ügyvédi Kamara vesz részt.
Az immár második évben meghirdetett ösztöndíj célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a külhoni magyar közösségek, akik hozzájárulnak a magyarság jogi megerősítéséhez. Célunk, hogy olyan szakértői gárda jöjjön létre, amely magabiztosan jár el a szakmai kérdésekben, és tudásával hozzájárul a magyar jogász szakma és a jogász társadalom nemzetközi megbecsültségéhez.
Az ösztöndíjprogram keretében a nyertes pályázók egy-egy budapesti ügyvédi irodában töltik a nyári gyakorlatukat, és ezalatt magyarországi ügyvédek tutorálják őket. A programban 25 ösztöndíjas vesz részt. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 15 millió Ft, amelyből minden ösztöndíjas összesen 600.000 Ft támogatásban részesül. Az ösztöndíj a 2013/2014. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.
Várjuk azon nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók jelentkezését, akik a szülőföldi felsőoktatási alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben (magán vagy állami felsőoktatási intézményben) vesznek részt, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tudnak.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2013. október 3., benyújtási határidő: 2013. október 17. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint (elektronikus pályázat benyújtása esetén).
A pályázat további részletei a www.bgazrt.hu honlapon olvashatóak.

Üdvözlettel:

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/cimer/jpg/10colorcmykwy.jpg
Soós Zoltán
kommunikációs főreferens

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkárság
Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
+36 (1) 795 63 97
zoltan.soos@kim.gov.hu
www.kormany.hu

A Szerb Nemzeti Bank közép-árfolyama

MTI felhasználó