You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

NYÍLT LEVÉL SZERBIA POLGÁRAIHOZ

Szabadka, 2013. 08. 01.

FELHÍVÁS A VADGERLÉK ÉS A FÜRJEK VADÁSZIDÉNYÉNEK KEZDETE KAPCSÁN

ÁLLÍTSUK MEG A MADARAK TÖMEGES LEMÉSZÁRLÁSÁT!

SZERBIA TISZTELT POLGÁRAI!
A vadgerlék és fürjek lelőtt példányainak mintegy 90%-át Szerbiában minden évben tiltott módon vadásszák, orvvadász módszerekkel, a tömegírtás eszközeivel és felszereléseivel. Ezért madaraink egyedszáma ijesztően csökken: a több tízezer madárból némely helyeken már csak mindössze néhány pár él.
Csatlakozzanak Önök is a madármentő kampányhoz!
MI OKOZZA A PROBLÉMÁT?
A védett madárfajok ellenőrzés nélküli vadászata, orvvadászat, tiltott segédeszközök használata (csalik, ötlövetű puskák...), törvénysértések, a büntetlenül maradó elfogott törvénysértők, a hivatalos szervek „hallgatása és tehetetlensége“, tiltott növényvédőszerek és rovarírtók használata, a korrupció, a vadak és madarak nemzetközi csempészése csak néhány ok, melyek miatt Önökhöz fordulunk ezzel a felhívással.
Azon kevés ország közé tartozunk Európában, melyekben engedélyezett a vadgerlék és fürjek vadászata, és Szerbia az egyetlen ország, ahol a vadászidény augusztus 1-jén kezdődik (ez a madarak életének, a szaporodásuk szempontjából, legérzékenyebb időszaka) és 60 napig tart.
A fürj (Coturnix coturnix) és a vadgerle (Streptopelia turtur) fajok a védett madarak közé tartoznak (Szabályzat a vadon élő állatok, növények és gombafajok szigorúan védetté és védetté való nyilvánításáról és védelméről, a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 5/2010. és 47/2011. sz.) – II. számú melléklet. Ugyanakkor az e fajokhoz kapcsolódó megjegyzésben az áll, hogy státuszuk és védelmük rendszere a vadászatra vonatkozó törvényes előírásokkla szabályzott, melyek között találjuk a védett vadállatok vadászati tilalmának kihirdetéséről szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, . 9/2012 és 31/2013. sz.). Ezzel megkérdőjeleződik a Természetvédelmi törvényben (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 36/2009, 88/2010 és 91/2010. sz.) lefektetett védelmi intézkedések megvalósulása. A fent említett szabályzat ugyanis kimondja, hogy a fürjek és vadgerlék vadászidénye augusztus 1-jétől szeptember 30-ig tart.
Újabb LEX SPECIALIS. Nyilvánvaló, nem?

Némely védett madárfaj egyedszáma évről évre drasztikusan csökken Szerbiában. És ez már túl régóta tart. Bizonyosan Önök is emlékeznek a balkán madarak botrányára 2001-ből (a szlovén-olasz határon egy hűtőkamion rakterében a határőrök rátaláltak az eddigi legnagyobb illegálisan lőtt madárszállítmányra Európában – a 120.702 madártetem között sok védett fajhoz tartozó egyed is volt: kendermagos réce, haris, póling, parlagi és rozsdástorkú pityer, fürj és vadgerle...). Ezért a BŰNTETTÉRT még senki nem felelt Szerbiában (Olaszországban hét érintettet ítéltek el). Az iroda, mely kapcsolatba hozható a botránnyal csak nevet változtatott és azóta is működik Zomborban. A botránynak és a balkáni madarak tömeges irtásának Szerbiában továbbra sincs vége.
Kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a madárvédő kampányban, hogy felhívjuk az illetékes hivatalok és a döntéshozók figyelmét a problémára.
Párbeszéd megkezdését JAVASOLJUK a hatályban lévő vonatkozó törvények módosításáról, valamint kezdeményezzük egy kutatási/egyed számlálási projektum megvalósítását.
A kezdeményezés fontossága abban rejlik, hogy felhívja a közvélemény és az illetékes szervek figyelmét arra a tényre, hogy a természeti értékek, a biológiai sokszínűség védelme és megőrzése az ökológiai törvényszerűségeken kell hogy alapuljon, és hogy a védelmi intézkedésekről szóló döntéseket a fajok valós egyedszámát és a védendő élőlények biológiai működését figyelembe véve kell meghozni, nem pedig más érdekek mentén.
Őnök is írják alá az online petíciót a fürjek (Coturnix coturnix) és a vadgerlék (Streptopelia turtur) tartós vadászati tilalmának előírásáról, azaz a vadászati tilalom időszakának meghatározásáróla fajok egyedszámának és szaporodási ciklusának szem előtt tartásával.
Köszönjük!
http://zvukptica.rs/aktivizam/peticija
https://www.facebook.com/zvukptica

MADARAK HANGJA

A Madarak hangja projektum kapcsán három szabadkai ökológiai irányultságú, mégis teljesen más tevékenységi területű civil szervezet fogott össze (Artrust Polgárok Egyesülete, Riparia Természetvédők Egyesülete, ASC Polgárok Egyesülete). A projektum a maga teljeskörű tudományos, oktatói, művészi és aktivista programjával egyesítette a helyi civil szervezeteket, a polgárokat és az állami szektort annak érdekében, hogy megvalósuljon a civil szféra minél nagyobb fokú részvétele az intézkedések meghozatalában és az EU-s mintára történő törvényi változtatások kieszközlésében, csakúgy mint a hatékonyabb környezetvédelem és fenntartható fejlődés kialakításában tudományos kutatásokon, a fiatalok szakmai és kreatív oktatásán/nevelésén, korszerű alkotótevékenységen és tömegmédiában való hangsúlyos jelenléten keresztül.

A civil és az állami szféra együttműködésével kívánunk a környezetvédelmi döntéshozókra hatást gyakorolni; kérjük a védett vadak vadásztilalmáról szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 9/2012. sz.) módosítását, a vadakról és a vadászatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 18/2010 sz.) kapcsán pedig két madárfaj – a fürj és a vadgerle – védelmét kérjük, ill. az Európai uniós szabályzat alapján, vadászatuk teljes tilalmát. Ezzel a témával elsősorban a helyben – azaz a Palics Természeti Park és a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum területén – élő madarak miatt foglalkozunk.
Hatni akarunk a környezetvédelem promóciójának hatékonyabbá tételére a média, a konkrétabb és tartalmasabb iskolai képzések, a nem-formális oktatási módok, kreatív műhelyek, nyári táborok, művészeti projektumok, a Summer3p nyári fesztivál programjainak segítségével.
Folyamatban van az első szerbiai online adatbank és a videó-dokumentum anyag létrehozása a területünkön fellelhető madárhangokról. A hang- és képfelvételek használhatók képzések és szemináriumok, iskola a természetben órák, a helyi általános és középiskolások számára rendezett nyári ökológiai tábor programjában. A hivatalos honlapon megtalálhatók az új információk, kutatások adatai, adatbázisok, interaktív játékok és az ornitológiai képzések különböző lehetőségei. A nem-formális otatás módszerei segítik majd a fiatalokat, hogy közelebb kerülhessenek a környezetvédelem kérdéséhez egy kreatív, érdekes és természetközeli hozzáállás révén, mely tiszteletben tartja a természet fontosságát és szépségét.
A kortárs művészet segítségével most először valósul meg az ökológia innovatív és egyedi megközelítése. Kiadásra kerül egy kortárs zenei album, mely legfőbb motívuma és inspirációja a madarak hangja.
Minden hivatalos aktivitásunk két nyelven zajlik, szerbül és magyarul (környezetnyelv).
www.zvukptica.rs
www.facebook.com/zvukptica

A Szerb Nemzeti Bank közép-árfolyama

MTI felhasználó