You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Pelczné Dr. Gáll IldikóPelczné Dr. Gáll Ildikó sajtóközleménye
Az Európai Parlament a mai napon nagy többséggel megszavazta Pelczné Dr. Gáll Ildikó fideszes EP-képviselő jelentését, amely az adóelkerülés, adócsalás, valamint a kettős nem adózás lehetőségét minimálisra csökkentve egyértelműen szabályozza a kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszerét. A dokumentum elfogadása révén, az egyes adókijátszási tevékenységek lehetőségének csökkentésével a tagállamok komoly - eddig kiesett - bevételekre tehetnek szert.

A mai napon elfogadott kamat és jogdíjfizetések közös adózás rendszeréről szóló tanácsi irányelvet átdolgozó parlamenti jelentés célja, hogy az egyértelműség és az elszámoltathatóság növelésével egy időben szabályozza a különböző tagállambeli társult vállalkozások kamat és jogdíjfizetési rendszerét.

"Fontos megjegyezni, hogy az adózást érintő kérdésben továbbra is a tagállamok döntései a meghatározóak és a szubszidiaritás elve érvényesül" - mutatott rá Pelczné Dr. Gáll Ildikó. Ugyanakkor az összetett, akár több tagállamot is érintő kérdéseknél, mint a kamat és jogdíjfizetések rendszere, szükség van egy olyan európai keretre, mely egységes szempontok és közösen kialkudott kritériumok alapján biztosítja a tagállamok számára, hogy adóelszámolások átlátható módon és szabályozott keretek között történjenek meg.

"Egyrészt alapvető, hogy olyan új közös politikákat kezdeményezzünk és hozzunk létre, melyek segítségével kellően egységesek és erősek lehetünk a jövőbeni válságok elkerüléséhez. Másrészt a jelenlegihez hasonló nehéz időszakokban át kell gondolnunk meglévő szakpolitikáinkat és az eddigiekben vállalt kötelezettségeinket is, illetve szükség esetén meg kell vizsgálnunk, hogy kellően naprakészek és alkalmasak-e ahhoz, hogy megfeleljenek az előttünk álló kihívásoknak" - hangsúlyozta a néppárti politikus.

"A legfrissebb becslések szerint az adókijátszás és az adókikerülés összességében hárommilliárd euró bevételkiesést jelent az Európai Unió kormányai számára. Ennek jelentős csökkentése érdekében egyre inkább törekedni kell a különböző tagállamok adórendszerei közötti együttműködésre. Ennek megfelelően úgy kívántam módosítani az irányelvet, hogy az még inkább szűkítse a nem szándékos adóelkerülés, a kettős nem adóztatás, az adókikerülés és csalás lehetőségét, amelyek egyre jobban károsítják a belső piac működését, s jelentős bevételkiesését eredményeznek" - mondta el a szavazást követően Pelczné Dr. Gáll Ildikó.

A jelentés mintegy féléves elkészítésének folyamatában mások mellett a magyar jelentéstevő kezdeményezésére is kiemelt szerepet kapott az a szemlélet, miszerint nem fordulhat elő, hogy valaki hibrid eszközök alkalmazásával, vagy éppen jogosulatlan adókedvezmények igénybevételével mentesülni tudjon az adófizetés alól.

Háttér: A jelentés tartalmát a tagállamoknak legkésőbb 2013. év végéig kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük. A dokumentum célját tekintve világos folytatása a tavaly elfogadott anya- és leányvállalati irányelvnek.

Strasbourg, 2012. szeptember 11.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó irodája
http://fidesz-eu.hu/
http://pelczne.fidesz-eu.hu/

A Szerb Nemzeti Bank közép-árfolyama

MTI felhasználó