You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Szerbiának, nagyobb beruházásokkal, nagy fejlesztési lehetőségei vannak a mezőgazdaságban, ez a szektor fő kivitelező forrás lehetne – jelentette ki Sulejman Ugljanin a kormány minisztere, megnyitva az Agrobiznisz elnevezésű térségi értekezletet. Az összejövetel témája Természetes, piaci és befektetési lehetőségek az agrobiznisz fejlesztésére Délkelet-Európa országaiban. Az értekezleten kb. 400 részvevő van jelen, a térség országai kormányainak és társaságainak képviselői.

A mezőgazdaság fejlődési lehetőség a szerb gazdaság számára, különösen a fejletlen vidékeken – emelte ki Ugljanin miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Szerbiában 46 nem eléggé fejlett község van, melyben közel 1 millió ember él. Ezért a kormány egész sor intézkedést készített, közötte beruházók idevonzását, azzal a céllal, hogy Szerbia a jövőben nagy agráripari komplexummá váljon. Az egészséges élelem termesztésének összekötése a természeti szépségek bemutatásával, lehetővé tenné Szerbia számára azt, hogy kívánatos európai idegenforgalmi útvonal legyen – hangsúlyozta Ugljanin.

Danilo Golubovićnak a mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdasági minisztérium államtitkárának szavai szerint, az agrár a szerb gazdaság legfontosabb ága. Kiemelte, hogy a kormány, valamennyi intézkedését összehangolja az EU közös mezőgazdasági politikájával, a hazai agrár különlegességeinek figyelembevételével. Golubović rámutatott arra, hogy az agrár EU-ban való jelentőségéről ékesen tanúskodik az, hogy a jogi szabályok 40 százaléka a mezőgazdaságnak, az elmaradott vidékek fejlesztésének és az élelem biztonságának van szentelve. A szerb mezőgazdaság serkentésére irányuló törvényről elmondta, hogy meghatározták a szubvenció minimális összegét az elkövetkező öt évre, amely a mezőgazdászoknak lehetővé teszi a hosszútávú tervezést. Úgyszintén, rendelet szabályozza az egyéni szubvenció összegét évi szinten. Első ízben vezettek be szubvenciót az állattenyésztésben, méhészetben, halgazdaságban, valamint a szerves élelemtermesztésben, amely nagy lehetősége lehet a szerb agrárnak.

Miladin Ševarlić a belgrádi mezőgazdasági egyetem professzora azt emelte ki, hogy az agrobiznisz a 21 században a tudáson alapszik. Szavai szerint, a kormány fordulatot tett az agrár stratégiai fejlesztésében, serkentő intézkedéseken és az agrár büdzséjének növelésén keresztül. Az Agrobizniszben Szerbia központi helyet foglal el a CEFTA térségében, ez a piac jelentős a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek kiszállítására. azonban, ha meg akarja tartani vezető szerepét a térségben, akkor nagyobb mértékben kell alkalmaznia az agrotechnikai intézkedéseket, s nagyobb beruházásokat kell végeznie a mezőgazdaságban – mondja Ševarlić.

Freek Janmaat az EU küldöttségének képviselője arra mutatott rá, milyen fontos összehangolni Szerbia agrárpolitikáját az európai mércékkel, mert abban az esetben az integrációs folyamat könnyebb lesz, a gazdaság pedig versenyképesebb. Szerinte, az EU oly módon segítette a szerb mezőgazdaságot, hogy engedélyezte a kiszállítást, még mielőtt aláírták volna a Stabilizációról és Társulásról szóló megállapodást. Az agrár a gazdaság kulcsfontosságú ága, ezért fontos az, hogy az állam, serkentő intézkedéseken keresztül, lehetővé tegye a termékek minőségének növelését, hogy azok versenyképesek legyenek az európai piacon.

Az Agrobizniszről szóló értekezlet célja áttekinteni a piaci helyzetet, a kihasználatlan lehetőségeket, a tapasztalatcsere, valamint alap megteremtése a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek terén való együttműködésre, valamint a térségbe való beruházás növelésére.

Biljana Blanuša

Izvor/forrás: Međunarodni Radio Srbija/Szerbia Nemzetközi Rádió

Feldolgozta: vajdasag.eu

A Szerb Nemzeti Bank közép-árfolyama

MTI felhasználó